Tacklingar och brytningar på lagnivå – Premier League 10/11-14/15

När jag tidigare i veckan skrev om Bastian Schweinsteigers övergång till Manchester United använde jag mig bland mycket annat av statistik över spelarens tacklingar och brytningar över de sex senaste säsongerna. Tacklingar är lite av en vattendelare bland supportrar, då en tacklings värde är svår att bedöma. Vissa anser det vara en svaghet att behöva tackla, vilket man motiverar med att man satt sig i en sits där en tackling är en sista utväg på grund av dålig spelförståelse och beslutsfattande. Andra ser tacklingar som en vital egenskap (för vissa positioner) och ett tecken på en fysisk bollvinnare som varje lag bör ha.

Subjektiva bedömningar är inte min starka sida, så i vanlig ordning har jag tagit lite siffror till hjälp för att undersöka saken. Dagens inlägg kommer att röra tacklingar på lagnivå, men lag består som bekant av spelare så möjligtvis är det så att eventuella slutsatser även kan appliceras på spelarnivå. Till min hjälp har jag tagit data från Premier League för de fem senaste säsongerna, d.v.s. från säsongen 2010/2011 till och med säsongen 2014/2015. Det behöver väl knappast påpekas, men slutsatserna som dras från denna data kan således endast användas med säkerhet om just Premier League, men som jag visat i ett inlägg om likheter och skillnader ligor emellan är de stora europeiska ligorna relativt lika varandra så det är inte helt orimligt att tro att det mesta är applicerbart även på resten av ligorna.

Innan grafkalaset inleds vill jag först uppmärksamma Optas definitioner av tacklingar respektive brytningar. Från deras hemsida:

Tackles

A tackle is defined as where a player connects with the ball in ground challenge where he successfully takes the ball away from the man in possession. All tackles are really a successful event.

Interception

This is where a player intentionally intercepts a pass by moving into the line of the intended ball.

– See more at: http://optasports.com/news-area/blog-optas-event-definitions.aspx#sthash.3Ajx8NdP.dpuf

_________________________________________________________________________________________________

Så. Dags för graferna. Låt oss börja med en titt på sambandet mellan antalet tacklingar ett lag genomför per match över en hel säsong, och antalet inspelade poäng per match under samma säsong.

tacklesVsPPG

Som synes är det positiva sambandet oerhört svagt med en förklaringsgrad på 2.7%. Det tycks helt enkelt inte föreligga något direkt samband mellan antalet tacklingar per match och antalet poäng ett lag vinner per spelad match. Vad gäller brytningar är sambandet än svagare, och det lilla samband som finns är dessutom negativt, vilket innebär att fler brytningar per match innebär färre inspelade poäng för laget.

interceptionsVsPPG

På det hela taget det ser ut som att när man bara skrapar lite på ytan, finns inget samband värt namnet att finna mellan vare sig brytningar eller tacklingar och inspelade poäng på lagnivå.

_________________________________________________________________________________________________

Som du säkert förstått är det här inlägget inte över. Det finns nämligen en stor faktor (och flera mindre som vi bortser från idag, typ presspel) som påverkar ett lags antal genomförda tacklingar och brytningar väldigt mycket, och därför gör graferna ovan lika användbara som en badbyxa under den svenska sommaren 2015. Den faktorn är bollinnehav.

Alla lag har bollen olika mycket, vilket i hög utsträckning påverkar spelarnas möjligheter att genomföra tacklingar och brytningar. Har ditt lag bollen väldigt mycket kommer du ges färre tillfällen att återvinna den, oavsett om det är genom att tackla eller att bryta, vilket leder till ett lägre antal sådana aktioner per match. Har ditt lag däremot väldigt lite bollinnehav kommer du beredas många fler tillfällen att bryta och tackla, vilket kan leda till högre siffror för dessa defensiva aktioner.

Med hjälp av lagens siffror för bollinnehav är det lätt att räkna om lagens tacklingar och brytningar för att få fram nya siffror, justerade för just bollinnehav. Dessa siffror tar lagens siffror för tacklingar och brytningar samt bollinnehav och räknar ut hur många aktioner av varje slag ett lag skulle göra om samtliga lag istället hade 50% bollinnehav. Detta eliminerar den snedvridning som innebär att lag med många aktioner ofta är lag med lägre bollinnehav, lag som sällan tillhör en tabells absoluta toppskikt (mer om sambandet mellan bollinnehav och poäng HÄR).

Först en titt på tacklingar specifikt. När vi istället för att använda det råa antalet tacklingar per match och istället använder oss av våra nya, bollinnehavs-justerade siffror uppstår ett tydligt samband:

adjTacklesVsPPG

Korrelationen ligger nu betydligt mer hälsosamma 0,66 vilket innebär R^2 eller förklaringsgrad på 44%, vilket fortfarande inte är ett jättestarkt samband på något vis, men likväl ett samband och ett betydligt starkare sådant än för de råa siffrorna. Vi kan också se på graferna nedan att det även finns samband på liknande nivåer mellan antalet (innehavs-justerade) tacklingar ett lag gör och antalet avslut ett lag släpper till (negativt samband vilket innebär färre avslut emot om man genomför fler tacklingar, R^2: 41.5%) samt hur många avslut ett lag själva skapar (R^2: 49.4%). Det bör dock påpekas att detta inte innebär att ett lag släpper till färre skott eller skapar fler avslut PÅ GRUND AV att man också genomför fler tacklingar, utan bara att det finns ett samband däremellan. Någon kausalitet bevisas inte av sambandet.

adjTacklesVsShotsA adjTacklesVsShotsF

_________________________________________________________________________________________________

När vi istället tittar specifikt på brytningar är sambanden betydligt svagare, även för de innehavs-justerade siffrorna, som förvisso är klart starkare än de icke justerade siffrorna för brytningar.

adjInterceptionsVsPPG

Det svaga sambandet mellan innehavs-justerat antal brytningar per match och poäng per match har en förklaringsgrad på 11%, att jämföra med 44% för tacklingar. Även vad gäller sambanden mellan brytningar och avslut för/emot är dessa mycket svagare jämfört med tacklingar, då både avslut för och emot har R^2 på drygt 16%:

adjInterceptionsVsShotsA adjInterceptionsVsShotsF

_________________________________________________________________________________________________

Så tacklingar tycks korrelera mer med inspelade poäng än brytningar på lagnivå i Premier League över de senaste fem säsongerna, därom råder inget tvivel. Vad händer då med sambandet om vi lägger ihop både innehavs-justerade tacklingar och brytningar till en kombinerad siffra? Jo, det här:

adjTackles+IntsVsPPG adjTackles+IntsVsShotsA adjTackles+IntsVsShotsF

Sambandet mellan den kombinerade siffran för innehavs-justerade tacklingar och brytningar har ett svagt samband med inspelade poäng, förklaringsgraden 12.5% innebär ett något starkare samband än för enbart brytningar, men ett klart svagare sådant jämfört med enbart tacklingar.

Den kombinerade siffran för tacklingar och korrelerar starkast men fortfarande svagt (negativt samband vilket innebär färre skott emot ju fler brytningar+tacklingar ett lag genomför) med avslut emot där förklaringsgraden är 23.4%, medan det i princip inte finns något samband mellan tacklingar+brytningar och avslut framåt (R^2=5.2%).

Allt som allt tycks innehavs-justerade tacklingar vara det mått som klart starkast korrelerar med både inspelade poäng och avslut såväl framåt som bakåt.

_________________________________________________________________________________________________

För att ett mått på lagnivå ska vara användbart för att identifiera bra insatser räcker det dock inte med att måttet över en säsong korrelerar med inspelade poäng, det måste också vara repeterbart. Går inte en insats att upprepa över tid är den inte huvudsakligen en produkt av skicklighet, utan av varians, och således inte något man bör berömmas eller beskyllas för.

Hur ser det då ut med repeterbarheten för bollinnehavs-justerade tacklingar, det mått som vi identifierat som det som korrelerar starkast med inspelade poäng av de undersökta måtten? För att ta reda på det har jag tagit varje lag som spelat mer än en säsong i rad i Premier League under de undersökta åren och jämfört deras noteringar för innehavs-justerade tacklingar ena säsongen, med nästkommande för att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan dessa. För lag som spelat samtliga fem säsonger finns alltså fyra noteringar, en för sambandet mellan 10/11-11/12, en för 11/12-12/13 o.s.v.

adjTacklesY1vsY2

Sambandet här är ett av de starkaste vi sett i detta inlägg, med en förklaringsgrad på 52.5%. Detta innebär att 52.5% av variationen i ett lags innehavs-justerade antal tacklingar säsong 2, kan förklaras av samma mått för föregående säsong. Det verkar i relativt hög utsträckning som att det är samma lag som noteras för de högsta och lägsta noteringarna för detta mått över flera säsonger, vilket tyder på att det finns ett tydligt skicklighetsmoment i måttet.

_________________________________________________________________________________________________

Slutsatser:

Ett par korta slutsatser:

-Justera alltid defensiva mått för bollinnehav. Råa siffror utan kontext förklarar ingenting på lagnivå.

-(Innehavs-justerade) tacklingar tycks vara en mycket starkare indikator för ett bra lag än (innehavs-justerade) brytningar, eller en kombinerad siffra av både tacklingar och brytningar.

-Det finns ett tydligt samband mellan (innehavs-justerade) tacklingar och inspelade poäng per match. På lagnivå i Premier League är det alltså helt klart positivt att ha åtminstone någon eller några spelare kapabla till fysiskt, bollvinnande spel.

Annonser
Taggad , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: